حامیان
دانشگاه تکنولوژی و اقتصاد بوداپست مجارستاندانشگاه ایلامنشر عطرانپایگاه دانش سیویلیکادانشگاه مدیترانه شرقینشر دانشپورتال جامع ساخت و سازآذرپی آبژیوارموسسه مقاوم سازی
هزینه ها

 

جدول هزینه ها (ویژه شرکت کنندگان):

 

6th MOBRAND-REGISTRATION COSTS

 

حضور در همایش دانشجویی

گروهی

3 نفر 200 هزار تومان

 

نحوه واریز وجه:

1) واریز مبلغ به یکی از حساب های زیر:

شماره حساب:  015900100004968  بانک قوامین- بنام شرکت ماه دانش عطران

شماره حساب:  0302306944001  بانک ملی (شماره کارت: 8719-8099-9914-6037)- بنام عادل علاف صالحی

2) درج نام و نام خانوادگی شرکت کننده به همراه شماره تلفن بر روی فیش

3) ارسال تصویر فیش واریزی به ایمیل info@mobrand.ir یا شماره فکس 89779269 (021)

 
تاریخ : 1395/10/15