دسته‌بندی نشده سومین همایش و جشنواره مدیریت کارآفرینی و بهبود کسب و کار
0

محورهای همایش مدیریت کارآفرینی: الزامات پایدارسازی کسب و کارهای دانش بنیان توسعه زیست بوم کارآفرینی…