سامانه استعلام رتبه و جزئیات تکمیلی آثار شرکت کنندگان

برای استعلام رتبه کسب شده، جایزه و جزئیات اثر؛ کد ملی خود را با اعداد انگلیسی در کادر پایین وارد کنید. شایان ذکر است در صورت بروز خطا در دریافت اطلاعات تکمیلی یا عدم وجود کد ملی در سامانه، از طریق پل ارتباطی دبیرخانه مرکز استعدادیابی نویسندگی قلم ایرانی اقدام نمایید:

.

.

توجه: دریافت کتاب قلم ایرانی، لوح رسمی و گواهینامه های مربوطه در تعداد محدود و صرفاً مختص به شرکت کنندگانی می باشد که دارای اثر منتخب در کتاب قلم ایرانی می باشند.

پل ارتباطی:

دبیرخانه مرکزی: 76870735-021

تلگرام و واتزآپ پشتیبانی: 09213235988

ایمیل: INFO@MOBRAND.IR

وبسایت رسمی:

WWW.MOBRAND.IR

کتاب قلم ایرانی، مجموعه آثار منتخبین اولین جشنواره قلم ایرانی

کتاب قلم ایرانی، مجموعه آثار منتخبین اولین جشنواره قلم ایرانی

5

Call Now Button